• Türk Periodontoloji Derneği
  47. Uluslararası Bilimsel Kongresi & 26. Bilimsel Sempozyumu
  17 – 18 Kasım 2017, İstanbul
  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı
 • Turkish Society of Periodontology
  47th International Scientific Congress & 26th Scientific Symposium
  17 – 18 November 2017, Istanbul
  Lutfi Kirdar International Convention & Exhibition Center
 • ÖNEMLİ TARİHLER
  Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:
  16 Ekim 2017, Pazartesi
  Erken Kayıt Bitiş Tarihi:
  16 Ekim 2017, Pazartesi

Davetli Konuşmacılar

Türker Şahiner

17 Kasım 2017, Cuma
09:15-10:00 - Ana Salon

Açılış Oturumu

Alzheimer-Doğal bir süreci yanlış mı anlıyoruz ?

Türker Şahiner

Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı


Eğitim yaşamına TED Ankara Koleji’nde başlayan Prof. Dr. Türker Şahiner, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini ve sonrasında 1992 yılında da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroloji bölümünde ihtisasını tamamlamıştır.

2 yıl süren mecburi hizmet görevini Eğirdir Kemik hastalıkları hastanesinde tamamladıktan sonra 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim dalında ilk göreve baslayan öğretim üyesi olarak 13 yıl başkanlık görevini yürütmüştür.

Amerika Birleşik Devletleri Miami Childrens’ Hospital da Epilepsi Cerrahisi üzerine aldığı eğitim sonrası, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Epilepsi Cerrahi Ünitesini kurarak çalışmalarına devam etmiştir. Bu ünitede ilk kez beyin haritalama ve epileptik odağın tespiti çalışmalarını başlatmıştır.

Nörolojik ilgi alanlarından bir diğeri Alzheimer hastalığı ve “bunama” da erken tanı ve tedavisidir. 2008 yılında Anadolu Sağlık Merkezi (Johns Hopkins’ affiliated /Gebze/Kocaeli) Nörolojik Bilimler bölümünde çalışmaya başlamıştır. Bu hastanede Türkiye de ilk olarak Alzheimer Erken Tanı Yöntemlerini (Amiloid Beta serumda ölçümü ve Genetik tanı) rutin laboratuvar uygulamaları arasında kullanmış ve sonuçlarını çeşitli kongrelerde sunmuştur.

2013-2015 yılları arasında çalışmalarını LIV Hospital Nöroloji kliniği ve Bellek Sağlığı Merkezi’nde sürdürmüştür. Eylül 2015 tarihinden itibaren Memorial Şişli Hastanesi’nde “Nörodejeneratif hastalıklarda Bellek sorunları üzerinde çalışmaya başlamıştır. "Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi"nin kurucu başkanlığını 2013 yılından beri sürdürmektedir. Halen internet üzerinden WEB tabanlı Bellek Geliştirme ve Takip yazılım programları (BEYNEX) üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.


Tali Chackartchi

17 Kasım 2017, Cuma
10:00 - 11:00 - Ana Salon

I. Oturum

Guided Implantology

Tali Chackartchi


Periodontist, DMD

Instructor in Department of Periodontology, Hebrew University

President, Israeli Society of Periodontology

Tali Chackartchi graduated dentistry in 2002. Completed a post-graduate program in Periodontology at the Department of Periodontology, Hadassah & Hebrew University Faculty of Dental Medicine in 2008. The same year she became a senior physician in the department.

EFP accredited specialist since 2009.

In 2009 graduated the program of implant reconstructive dentistry   in the G.Niznick Oral Implant Center.

Her clinical activity is dedicated to periodontology and implant dentistry.

Board member of the Specialists forum.

Member of the Post Graduate examination committee.

Member of scientific committees of several national and international symposiums.

Tali Chackartchi  is currently  President of the Israeli

Society of Periodontology and Osseointegration.


Ateş Parlar

17 Kasım 2017, Cuma
11:30 - 12:45 - Ana Salon

II. Oturum

İmplant Çevresi Yumuşak Doku
Problemleri ve Çözümleri

Ateş Parlar


Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1982 yılında mezun olan Prof. Dr. Ateş Parlar, aynı yıl,  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne asistan olarak girmiştir. 1986 yılında Doktora, 1988 yılında Doçentlik ve 1995 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.

1991 yılında, TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurtdışı araştırma bursu alarak;  Bern Üniversitesinde, Prof. Dr. Lang ile; 1993 yılında da TÜBİTAK bursu ile Texas Üniversitesinde Prof. Dr. Caffesse ile birlikte bilimsel çalışmalar yürütmüştür. Yaptığı akademik çalışmalar ile 6’sı  Uluslararası, 2’si ulusal olmak üzere 8 adet bilim ve onur ödüllerinelayık görülmüştür.

70’i aşkın Yurt dışı ve yurt içi yayını bulunmaktadır.

İmplantoloji, yumuşak doku estetiği, perioplastik cerrahi, mikrocerrahi ve Periodontal Rejenerasyon konularında yurtiçi ve yurtdışında 250 den fazla  kurs vermiştir.

Kongre ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 150 den fazla bildiri ve konferansı bulunmaktadır. Bu konferans ve bildirilerin yaklaşık 50 tanesi Amerika, Fransa, italya Mısır, İran, Azerbaycan, Hollanda, İsveç, Polonya, Almanya, İsviçre, İspanya, Avusturya, Sırbistan, Bosna Hersek, İsrail, Lübnan, Kosova gibi ülkelerde davetli konuşmacı olarak sunulmuştur.

Prof. Dr. Parlar, European Academy of Periodontology Workshoplarına 1993, 1996, 2002 ve 2008 yıllarında davetli delege olarak katılmış ve Periodontoloji – İmplantoloji çalışma guruplarında delege olarak ülkemizi temsil etmiştir.

2003 ve 2008 yıllarında, ITI Consensus Konferanslarına delege olarak katılan Prof. Dr. Parlar, yine 2008 yılında, Prag ‘ta gerçekleştirilen Avrupa Diş Hekimliği İmplant Eğitimi Workshop ‘ına davetli delege olarak katılarak ülkemizi temsil etmiştir.

TDB Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Yüksek Konseyinde Kurucu Üye olarak görev almış ve 9 yıl boyunca da konseyin üyeliğini yapmıştır.

Pror. Dr. Ateş Parlar, 1994 yılında ITI üyesi olmuş, 2001- 2003 yılları arasında Uluslar arası ITI eğitim komisyonu üyeliği yapmış, 2004 yılında ITI Türk Bölümünü kurmuştur. 2004- 2007 yılları arasında ITI Türk Bölümü kurucu başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda Osseointegrasyon Derneği kurucu üyelerindendir.

Görev süresi boyunca, 6 adet doktora tezine danışmanlık yapan Prof. Dr. Ateş Parlar, 2008 yılı Haziran ayı itibariyle, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden kendi isteğiyle emekli olmuştur. Kurmuş olduğu IDEA®™  çatısı altında ve bağımsız olarak  ImplantMasters®™ ve PerioMasters®™ adları altında  “master class” kurslar vermektedir. 2012 yılından beri ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yurtdışında kadavra üzerinde ileri implant cerrahisi kursları vermektedir.  Kurucusu olduğu  PrimaDent®™   Diş Kliniğinde,  Dişhekimi olarak çalışmayı sürdürmektedir.

For English version click here


M. Erhan Çömlekoğlu

17 Kasım 2017, Cuma
14:00 - 15:15 - Ana Salon

III. Oturum
Protez Periimplantitis İlişkisi

M. Erhan Çömlekoğlu


M. Erhan Çömlekoğlu Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş çeşitli projelerde görev almıştır. 30’dan fazla ulusal ve uluslararası bilimsel ödül kazanmıştır. Adeziv ve implant diş hekimliği konularında hakemli bilimsel dergilerde 70’i aşkın yayını bulunmaktadır. Fakültede bilgisayar destekli tasarım ve üretim biriminin kurulmasında görev almıştır.

Protetik diş tedavisi alanında klinik çalışmalar yürüten Erhan Çömlekoğlu, ağırlıklı olarak farklı material ve tekniklerin implant çevresi yumuşak ve sert dokularlarla etkileşimi ve klinik sonuçları üzerine çalışmaktadır.


M. Erhan Çömlekoğlu is a graduate of Ege University, School of Dentistry where he received his DDS degree. He attended Prosthesis Program of Graduate Study offered by Institute of Health Sciences at Ege University and graduated with Ph.D. degree at Prosthodontics. He is an Associate Professor and resident at the Department of Prosthodontics, School of Dentistry at Ege University, İzmir, Turkey.

He completed several scientific projects supported by national and international institutions. He was honoured more than 30 national and international scientific awards. With these projects he authored more than 70 articles in peer-reviewed scientific journals in the field of adhesive and implant dentistry and established CAD/CAM restorative laboratory at the dental school.

His clinical practice is limited to Prosthodontics at the Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Ege University. Dr. Çömlekoğlu is intensely involved in scientific research regarding adhesive dentistry and implant dentistry. His current research interest particularly covers implant-periodontium interactions and their clinical outcomes.


İlker Cebeci

18 Kasım 2017, Cumartesi
09:00 - 10:00 - Ana Salon

V. Oturum
Klinik Uygulamalarda CBCT Üzerinden
radyografik ve Kesitsel Anatomik Değerlendirme

İlker Cebeci

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı


17.08.1968 tarihinde Ankara’da doğan Ali Rıza İlker Cebeci, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı’nda doktora programına başlamış, 1996 yılında “Tükürük Bezi Hastalıklarında Çeşitli Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması” adlı tez çalışmasını tamamlayarak Bilim Doktoru unvanı almıştır.

Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam eden Cebeci; bu süreçte yurtiçi ve yurtdışı yayınlar, tebliğler, konferanslarla akademik ortamda yer almıştır. 2008 yılı Nisan ayında görevinden istifa ederek serbest olarak çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde bir kitabı yayınlan Cebeci, serbest dişhekimliği alanına geçmesi ile beraber Ankara Dişhekimleri Odası etkinliklerinde daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu süreçte 2010-2012 döneminde Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri,  2012-2014 ve 2014-2016 dönemlerinde Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

İlk başkanlık döneminde TDB Uluslararası Kongresi’nin Ankara’da yapılması ile kongre organizasyonu deneyimi yaşama fırsatı da bulmuştur. Bu görevleri sırasında Eğitim, Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri, Uzmanlık gibi TDB Komisyonlarında ve birçok ADO Komisyonunda görev yapmıştır. 4-5-6 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen  TDB 16.Olağan Genel Kurulu sonucunda TDB Genel Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Mauro Merli

18 Kasım 2017, Cumartesi
10:30 - 11:45 - Ana Salon

VI. Oturum
Reconstruction Of The Challenging
Bone Defects in The Esthetic Zone

Mauro Merli


Dr. Mauro Merli earned his degree in Medicine and Surgery at the University of Bologna in 1986, and in 1989 in Odontostomatology.

He is an active member of the Italian Society of Periodontology, the Italian Academy of Prosthetic Dentistry and of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery .

Dr. Merli held the position of Secretary, Treasurer, Vice-president and President of SIdP.

Author of Volume I and II of the multimedial book "Implant Therapy: The Integrated Treatment Plan" and "Prosthetics in Implant Therapy", as well as several scientific articles, Dr. Merli lectures in National and International conferences and courses. Together with his brother Aldo and sister Monica, Dr. Merli runs a private practice founded by his father Mario.

Dr. Merli is Professor of Periodontology (University Poiltecnica of Marche), President of the Clinica Merli and Scientific Director of Accademia Dentofacciale Merli. He is also on the Editorial Board of the European Journal of Oral Implantology and an Editorial Consultant for the International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry.


Eija Könönen

18 Kasım 2017, Cumartesi
11:45 - 13:00 - Ana Salon

VII. Oturum
Biofilms in periodontal and peri-implant
diseases in diabetics – diagnostic and treatment approaches

Eija Könönen


Prof. Könönen, 2007 yılından beri Finlandiya, Turku Üniversitesinde Professör ve Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanıdır ve aynı zamanda Turku Şehri, Sosyal Refah Birimi, Ağız Sağlık Bakımı Merkezinde, Başhekim olarak çalışmaktadır. 2015 yılından beri Turku Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turku Doktora programının (FINDOS) Direktörüdür. 2010 yılından beri Turku Üniversitesi, Tıp Fakültesinde yönetim kurulu üyesidir.

Prof. Könönen Helsinki Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş aynı Üniversiteden Periodontoloji uzmanlığını, doktora (1994) ve Doçentlik (1999-Oral Mikrobiyoloji) derecelerini almıştır. 2007 yılında Turku’ya gelmeden önce, Helsinki, Ulusal Halk Sağlığı, Anaerob Referans Labratuvarında 1999-2001 yılları arası Kıdemli araştırmacı ve 2004-2007 yılları arasında Müdür olarak çalışmıştır. Ayrıca, Kuveyt Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde Periodontoloji Bölümünde Doçent olarak 2002-2003 yıllarında görev almıştır.

Dr. Könönen’nin Periodontoloji, oral mikrobiyoloji ve klinik anaerobik bakteriyoloji alanında geniş tecribesi bulunmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 130 orijinal makalesi veya derlemesi ve uluslararası mikrobiyoloji/enfeksiyon hastalık içerikli ders kitaplarında yayımlanmış10 kitap adet bölümü bulunmaktadır. İki defa (2015-2016 ve 2007-2010) “Periodontolojide  Güncel Tedavi Esasları” nı hazırlayan Fin tavsiye grubuna başkanlık etmiştir.

Avrupa periodontoloji Federasyonu tarafından organize edilen Avrupa periodontoloji çalıştayına  3 defa konusunda uzman olarak davet edilmiştir.

Şu anda Fin Periodontoloji Derneğinin Başkanı ve İskandinav Periodontoloji Derneğinin Genel sekreteridir. Ayrıca IADR-İskandinav Bölümünün Başkanlığını da yürütmektedir.

 

For English version click here